Menu

Tin mới Archive

Định hướng những bước kinh doanh mở quán café

Với các startup việc khó khăn về vốn ban đầu khiến họ phải thuê những không gian nhỏ, khi đó việc tối ưu diện tích hiện có hiệu quả là bước đầu tiên giúp việc kinh doanh phát triển thuận lợi hơn. Vậy dựa vào những tiêu chuẩn nào để thiết kế quán đạt hiệu