Menu

Tin mới Archive

Cách bảo quản con dấu

Con dấu được coi là một tài sản có tính chất pháp lý của các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, cá nhân sử dụng. Điều này được quy định rất rõ ràng trong luật pháp.Cũng như các đồ vật khác, sau thời gian dài sử dụng con dấu sẽ dần bị hư hỏng đi.