Menu

Tìm hiểu ý nghĩa của tranh hoa cúc khi kết hợp với loài hoa khác

Trong phong thủy tranh đính đá hoa cúc có vô vàn ý nghĩa cao quý khi đứng một mình cũng như khi kết hợp với những loài cây hoa lá khác. Cùng tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của một số kiểu tranh hoa cúc nhé:

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với cây trúc trong phong thủy có nghĩa là “chúc thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với hoa sen trong phong thủy có nghĩa là “liên thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với hoa thuỷ tiên trong phong thủy có nghĩa là “tiên thọ”.

TRANH ĐÍNH ĐÁ PHU THÊ VIÊN MÃN DF2813

TRANH ĐÍNH ĐÁ PHU THÊ VIÊN MÃN DF2813

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với hoa quế trong phong thủy có nghĩa là “quý thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với con hạc trong phong thủy có nghĩa là “mừng thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với quả phật thủ hoặc con dơi trong phong thủy có nghĩa là “phúc thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với mẫu đơn trong phong thủy có nghĩa là “phú, quý, thọ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với quả phật thủ, chữ song hỷ trong phong thủy có nghĩa là “phúc thọ song hỷ”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với quả phật thủ, cá vàng trong phong thủy có nghĩa là “phúc thọ hữu dư”.

Tranh đính đá Hoa cúc kết hợp với linh chi, hoa thuỷ tiên và trúc trong phong thủy có ý nghĩa “linh tiên chúc thọ”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với tám bảo bối của Bát Tiên và trúc trong phong thủy có nghĩa là “Bát tiên chúc thọ”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với hoa đào, hải đường trong phong thủy có nghĩa là “thọ thọ mãn đường”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với hoa sen, bươm bướm trong phong thủy có nghĩa là “tiệp báo liên thọ”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với hoa mẫu đơn, hoa sen trong phong thủy có nghĩa là “phú quý liên thọ”.

TRANH THÊU KÍN THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP FJ0719

TRANH THÊU KÍN THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP FJ0719

tranh gắn đá Tranh gắn đá thủy có nghĩa là “thọ thọ bình an”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với chữ “vạn” và gậy Như Ý trong phong thủy có nghĩa là “vạn thọ như ý”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với quả phật thủ, hoa sơn trà, hải đường trong phong thủy có nghĩa là “thọ sơn phúc hải”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với bình, chim cút, chữ “trường thọ” trong phong thủy có nghĩa là “bình an trường thọ”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với hoa sen, quả lựu trong phong thủy có nghĩa là “liên thọ đa tử”.

Tranh gắn đá Hoa cúc kết hợp với hoa sen trong phong thủy có nghĩa là “hoà bình hữu thọ”.

Xem thêm tranh đính đá phong cảnh tại dealf8.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *